Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(15.5.1940)Kombinácia k dobytiu figúry

Priamym matovým útokom možno často zabrániť. Preto sú veľmi dôležité kombinácie, ktorých cieľom je vydobyť nejakú nepriateľskú figúru. Musíme stále pamätať, že prevaha čo len jedného pešiaka, ktorého sa nám podarilo nejako na protivníkovi dobyť, môže rozhodnúť o výhre.

K stratám na šachovnici dochádza následkom slabého čelenia operáciám protivníkovým. Tu však máme na mysli len tie prípady, kde obratnými operáciami dosiahla jedna strana tak výhodného umiestenia figúr, že protivník nemôže už stratám zabrániť.

Složitú kombináciu k dobytiu dámy predvádza nám diagram.
Biely ťahá 1.Vb4-b7+. Čierny, ktorý brať musí, môže ťah urobiť jedine kráľom 1...Kc7:b7, lebo keby bral vežou (Vb8:b7), stratil by dámu ťahom Dh7:g8. Po Kc7:b7 nasleduje 2.Sd7-c8++ dvojitý šach (dámou i strelcom), načo musí čierny tiahnuť kráľom, čím v každom prípade stráca dámu na g8.


Kombinácia remízová

Táto kombinácia nás poučuje, že aj vo výhodných pozíciách potrebujeme krajnej opatrnosti. Lebo hráč, ktorý je v rozhodnej výhode, veľmi často, až príliš spolieha sa na svoju prevahu a tým práve môže sa pripraviť o ovocie svojej námahy.

Remízová kombinácia zakladá sa vo väčšine prípadov na vynútení patového postavenia, alebo vo večnom šachu. Môžeme si to znázorniť na diagramoch.
Keď pozrieme na diagram, na prvý pohľad je biely zdanlive stratený. Hrozí šach veži na e1 a premena pešiaka g2 v dámu s matom. Biely však predsa zachráni partiu týmito ťahmi: 1.Vg7-h7+ Kh3-g3 2.Vg7-e7! Ve8-a8 3.Ve7-a7 atď., lebo keď vezme čierny vežu, má biely pat. Inak je partia remis stálym opakovaním ťahu.

V ďalšom diagrame má síce biely vežu proti pešiakovi.

b. Ka6, Va7, č. Kb8, Pc2.

Ale jeho situácia zdá sa byť tiež beznádejná, lebo čierny je už na predposlednom rade a môže sa premeniť v dámu, čím by bola partia pre čierneho vyhratá. Vyviazne však takto: 1.Va7-b7+ Kb8-c8! 2.Vb7-b5! (jediný ťah, ktorý zachráni partiu), 2...c2-c1D 3.Vb5-c5+. Keď vezme čierny vežu, má biely kráľ pat.


Vzad <<  >> Vpred