Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(1.5.1940)Viedenská hra

Vznikne po ťahoch: 1.e2-e4 e7-e5 2.Jb1-c3

Zpočiatku sa ťahu 2.Jb1-c3 nevenovala nijaká pozornosť. Až napokon viedenskí hráči začali sa týmto ťahom vážnejšie zaoberať a odtiaľ nazýva sa táto hra viedenskou. Ťah 2.Jb1-c3 nie je síce tak útočný ako Jg1-f3, ale privádza sa ním dôležitá figúra do hry. Partie takéhoto otvorenia poskytujú pokojnú hru a pripúšťajú mnohé a zaujímavé útoky.

Podávam tu zaujímavú partiu viedenskej hry, ktorá bola zahraná na medzinárodnom turnaji v Moravskej Ostrave r. 1923.


K. HromádkaE. Bogoljubov

1.e2-e4 e7-e5 2.Jb1-c3 Jg8-f6 3.f2-f4 d7-d5 4.f4:e5 Jf6:e4 5.Dd1-f3 Jb8-c6 6.Sf1-b5 (Je to najlepší ťah. Chybne by bolo 6.Jc3:e4 za Jc6-d4! a biely nemôže hrať 7.Df3-d3 d5:e4 8.Dd3:e4? pre 8...Sc8-f5! a vyhrá.) 6...Je4:c3 7.b2:c3 Dd8-h4+ 8.g2-g3 Dh4-e4+ (Končiacu hru, ktorá po tomto ťahu nastane, nemožno považovať za výhodnú pre čierneho, lebo mu zostane dvojica strelcov.) 9.Df3:e4 d5:e4 10.Sb5:c6+ b7:c6 11.Jg1-e2 Sc8-h3 12.Je2-f4 Sh3-g4 13.d2-d4 g7-g5 (Zdá sa, že lepšie bolo tu hrať mimochodom (e4:d3).) 14.Jf4-g2 Sf8-e7 15.h2-h3 Sg4-e6 16.Jg2-e3 h7-h5 17.Va1-b1 0-0-0 18.a2-a4 Vh8-h6 (Tento ťah je rozhodujúcou chybou, po ktorej sotva už možno hru zachrániť.) 19.Vh1-f1! c6-c5 20.Je3-f5 Se6:f5 21.Vf1:f5 f7-f6 22.Sc1-e3 f6:e5 23.Vf5:e5 Se7-d6 24.Ve5:g5 Vh6-f6 (Čierny má, čo chcel, ale musel za to zaplatiť vysokú cenu.) 25.d4:c5 Vf6-f3 26.Ke1-e2 Sd6:g3 27.c5-c6! (Proti tomu nemá čierny nijakej obrany.) 27...Sg3-f4 28.Se3:a7 (Hrozí mat na b8.) 28...Vd8-d2+ 29.Ke2-e1 Kc8-d8 (Matovú pohromu nemožno už prekaziť.) 30.Vg5-g7 čierny sa vzdal.


Štúdiový šach


Mat 3. ťahom (6–7)b. Kh5, De7, Sc3, Jb4, Jd2, Pb2 (6), č. Ka1, Va4, Vd1, Sg7, Jh2, Pd6, f5 (7) – mat 3. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred