Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1971)


Problém č. 87

Hugo Knuppert

II. cena

DSK's thematoern, 1941

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKc4 De6 Vf1 Pe5 f5 (5), čKe4 Sf4 (2) – dvojťažka.

V dnešnej miniatúrke staršieho dánskeho problémistu je spracovaná jedna zo základných konštrukčných tém, tzv. predĺžená obrana. Ak po správnom úvodníku (ktorý neprezradíme) zdvihnete čSf4 zo šachovnice a takýto ťah označíte 1...Sf4~, vznikne škodlivý motív – otvorenie bVf1, čo biely náležite využije (tzv. sekundárna hrozba). No ak strelca položíme na také pole (v dnešnej úlohe sú dve), na ktorom túto sekundárnu hrozbu pokryje, no zároveň sa poškodí (v dnešnej úlohe tým, že bude blokovať tieto polia, nazývame túto obranu predĺženou. Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 84 (Dombrovskis). Pokus 1.Dc3? hr. 2.Db2 mat, 1...c1J+ (c1D) 2.D:c1 mat, viazne na 1...Jd3! Rieši 1.Ka3 hr. 2.Da2 mat, 1...c1J (c1D+) 2.D:c1 mat. Recipročná zámena obranných motívov šachovania a napadnutia poľa spracovaná v miniatúrke. Názorná úloha na tému, v ktorej práve vrcholí medzinárodný zápas Slovensko–Maďarsko.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Šebian, Zvolen a Anton Kniebügl, Bratislava.


Vzad << >> Vpred