Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1971)


Problém č. 86

Manfred Zucker

Probleme 1969

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKb5 Dg3 Vg4 Sf5 (4), čKd4 Pd5 e4 (3) – dvojťažka.

Čo je to strategická úloha? Tak nazval Dr. E. E. Zepler – známy nemecký problémista už roky žijúci v Anglicku – svoj článok, uverejnený v anglickom problémovom časopise The Problemist. Na objasnenie názvu použil autor okrem mnohých iných príkladov i dnešnú prijemnú miniatúrku. Je v nej spracovaná jedna z najstarších strategických tém – tzv. Bristolská téma (biela figúra razí cestu druhej bielej figúre, ktorá dáva mat) s tematickými pokusmi. Riešenie zašlite do 30. júna t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 83 (Abdurahmanović). Pokusy 1.c8V? c8J?, c8S?, viaznu na 1...Ke6!, Kc4!, Kc6! 1.c8D? pat! Preto 1.Je4 tempo, 1...K:e4, Kc4, Kc6, Ke6 2.Df3, Df7, Da6, Df7 mat. Téma "hviezda" spracovaná v originálnom prevedení. Výborná strategická dvojťažka–miniatúrka.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ladislav Depeš, Nitra a Magda Kmetonyová, Bratislava.


Vzad << >> Vpred