Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 4. 1971)


Problém č. 85

Matti Myllyniemi

I.–III. cena

Apu 1954

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKh8 Db5 Vc8 Jd6 (4), čKd4 Se3 Jb1 (3) – dvojťažka.

V dnešnej úlohe popredného fínskeho problémistu, ktorý sa špecializuje na skladanie miniatúrnych úloh je spracovaná téma "Fleck". Téma je nazvaná podľa jej prvého spracovateľa, maďarského problémistu F. Flecka. Téma je dnes pomerne známa, a preto len krátke vysvetlenie: po správnom úvodníku budú hroziť naraz tri maty, no po každej z obrán 1...Jd2, Jc3, Ja3 (S~) sa vždy dve hrozby vylúčia a vyjde iba tretia matujúca. V tom spočíva aj myšlienka témy, ktorej spracovanie v miniatúrke je veľmi zriedkavé. Správne riešenie zašlite do 30. mája 1971 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 82 (Locker). Zvodnosť 1.Sf2? tempo, 1...Kf3, Sf3 2.De3, Dd4 mat, viazne na 1...Sg2! Zvodnosť 1.Sf1? hr. 2.Dd3 mat, 1...Kf3, Sf3 2.Df4, Dd3 mat, viazne na 1...Kf6! Preto 1.Kg6 tempo, 1...Kf3, Sf3, Sg2 2.Dd3, Sf5, S:g2 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, pričom 5 matov je rôznych (Z–32–25).

Odmenu za správne riešenie dostanú: Emil Tuhovčák, Bratislava a Dezider Gaal, Dunajská Streda.


Vzad << >> Vpred