Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1971)


Problém č. 82

Miklos Locker

Zvláštna cena

"64" 1970

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKh7 Dd2 Sg3 Sh3 (4), čKe4 Sh1 (2) – dvojťažka.

Zámena matov v dvojťažke môže byť spracovaná rôznym spôsobom. Obľúbenou formou je jej spracovanie vo viacerých fázach, obvykle troch. Spracovať trojfázovú zámenu matov v miniatúrke je však veľmi náročné, no je to zase jedna z možností, kde je ešte zaručená originalita. V dnešnej úlohe snáď v súčasnosti najväčšieho žijúceho skladateľa miniatúrnych dvojťažiek – ukrajinského problémistu maďarskej národnosti, žijúceho v Mukačove – je spracovaná vo forme 2 zvodností a riešenia, pričom si treba vždy všímať obrany 1...Kf3, Sf3. Správne riešenie zašlite do 15 februára t. r. na adresu redakcie s poznámkou šach pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 79 (Tuxen). Zd. hry 1...Kd3, Kc4 2.Dd5, De4 mat vyjdú po úvodníku 1.Sc6 v obrátenom poradí 2.De4, Dd5 mat. Elegantná recipročná zámena dvoch matov.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Milan Lauko, Martin a Karel Možný, Ostrava.


Vzad << >> Vpred