Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1971)


Problém č. 83

Fadil Abdurahmanović

I. cena

Juhoslovanský turnaj 1958

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKg8 Df8 Vb3 Sh8 Jg3 Pc7 (6), čKd5 (1) – dvojťažka.

Kto sa pusti do riešenia dnešnej miniatúrky známeho juhoslovanského problémistu Fadila Abdurahmanovića, žijúceho v Sarajeve a známeho hlavne dobrými výsledkami v kategórii pomocných matov, iste ho ihneď napadne otázka, akú funkciu má v úlohe bPc7. Oplatí sa zrejme vyskúšať, či ho nejde premeniť na niektorý kameň, či už silnejší alebo slabší. Ak to nepôjde, neostane vám nič iné, ako hľadať iný úvodník, ktorý vedie k cieľu.

Riešenie problému č. 80 (Kuznecov). "Biely na ťahu": 1...c2, S~, Sd4! 2.Va3, De4, Db5 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.Vae2 tempo sa mat po 1...c2 2.V:e3 mat zamenil. Príjemná miniatúrka, ktorá si zaslúži pochvalu.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Emil Počik, Slov. Ľupča a František Szakáll, Nitra.


Vzad << >> Vpred