Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1971)


Problém č. 84

Alfreds Dombrovskis

Minimat, 1970

Mat 2. ťahom (3+3=6)Kontrolná notácia: bKb3 Dc4 Sg5 (3), čKb1 Je1 Pc2 (3) – dvojťažka.

Vývoj modernej dvojťažky ide stále dopredu. V poslednom čase k moderným dvojťažkovým témam pribudli tzv. zámeny obranných motívov (maty ostávajú rovnaké – menia sa iba obranné motívy). V dnešnej miniatúrke túto tému spracoval popredný lotyšský problémista. Po zvodnosti 1.Dc3 ? hr. 2.Db2 mat, 1...c1J+ (c1D) 2.D:c1 mat, je v prvom variante 1...c1J+ obranným motívom šachovanie a v druhom variante 1...c1D napadnutie poľa. Pokus však pre niečo viazne a po správnom úvodníku po týchto obranách budú obranné motívy recipročne zamenené. Správne riešenie zašlite do 30. apríla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 81 (Štambuk). Pokusy 1.Kc4?, Kd3?, Kd5?, Sh6? viaznu postupne na 1...Ka3!, Kc1!, Kc3!, Ka1! Preto 1.Ke4 tempo, 1...Ka3, Ka1, Kc3, Kc1 2.Jc4, Sd4, Ja4, Jd3 mat. Moderné spracovanie starej témy.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Miroslav Šauša, Bratislava a Ing. Jozef Boroš, Prešov.


Vzad << >> Vpred