Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1971)


Problém č. 90

Dr. Miroslav Havel

Ilustrovaný svět 1903

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKd8 Da7 Sf7 Jd2 (4), čKb5 Pa5 (2) – dvojťažka.

Dňa 7. septembra uplynulo 90 rokov odvtedy, čo sa narodil náš vynikajúci problémista a najväčší predstaviteľ českej úlohovej školy Dr. Miroslav Havel, vlastným menom Košťál. Počas svojej skladateľskej činnosti zložil asi 2500 úloh, zväčša trojťažiek a viacťažiek. Veľká väčšina z nich bola na rôznych turnajoch vyznamenaná. Dvojťažky skladal len veľmi zriedkavo. Medzi nimi sa nájde i zopár miniatúrok, z ktorých každá má svoj pôvab. Nie je to inak ani v dnešnej úlohe, v ktorej nájdete tri modelové maty. Správne riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 87 (Knuppert). 1.Dd7 tempo, 1...Sf4~ 2.Dd4 mat, 1...Se3! 2.Dd5 mat, 1...S:e5! 2.Dd3 mat, 1...K:e5 2.De6 mat. Elegantné spracovanie predĺženej obrany v miniatúrke. Pekné je tiež zapojenie do hry zdanlivo neekonomickej veže f1 po obranách strelcom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Dagmar Buriánková, Brno a Dr. František Pajtáš, Čierna n/T.


Vzad << >> Vpred