Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1971)


Problém č. 93

Gleb N. Zachoďakin

Probléme 1968

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKf7 Dg1 Sd7 Je6 (4), čKh3 Db3 Ph4 (3) – dvojťažka.

V modernej dvojťažke býva dnes už často spracovaná aj tzv. voľná zámena matov. Takúto tému má aj táto úloha popredného sovietskeho problémistu. Treba si v nej všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom po 1...D:e6+ 2.S:e6 mat a 1...Df3+ 2.Jf4 mat. Po správnom úvodníku zaniknú aj obrany, aj maty a vzniknú nové. To znamená, že sa zmenili obrany a maty súčasne, teda "voľne". Z toho vyplýva aj názov témy. Spracovanie tejto témy je v miniatúrke veľmi výstižné a dúfame, že úloha sa i Vám bude páčiť. Správne riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 90 (Havel). 1.Jb3 tempo, 1...Ka4 2.D:a5 mat, 1...a4 2.Db7 mat, 1...Kc6 2.Da6 mat. Tri modelové maty. Svetoznáma úloha majstra Havla, ktorá je už dnes zaradená do klenotnice problémového šachu.

Odmenu za správne riešenie dostanú: František Smrek, Chrasť n/Hornádom a Michal Skokan, Poprad.


Vzad << >> Vpred