Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1972)


Problém č. 96

Johannes Albarda

I. cena

Pr. Jub. ty. NBvP 1966

Mat 3. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKd4 Dg5 Vf3 Jf2 Pg2 (5), čKg1 Sf1 (2) – trojťažka.

Hovorí sa, že dvojťažka patrí k najľahším šachovým problémom a trojťažka k najkrajším. Preto nie je na škodu, keď občas uverejníme aj nejakú zaujímavú miniatúrku–trojťažku. Táto dnešná patrí k vrcholným. Po správnom úvodníku a tematických obranách 1...K:f2, 1...Se2 a 1...S:g2 možno v úlohe objaviť cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho (symbolicky téma AB – BC – CA) s blokovaním polí čiernym strelcom. Je to zatiaľ jediná miniatúrka, v ktorej je spracovaná táto téma a čitateľom sa zaručene bude páčiť, veď trojťažky s výrazným strategickým motívom majú dnes vo svete veľký zvuk. Správne riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 93 (Zachoďakin). Zdanlivé hry 1...D:e6+, Df3+ 2.S:e6, Jf4 mat. Rieši 1.Kg7 hr. 2.Jf4(g5) mat, 1...Db3 (c3)+, Dg3+ 2.Jd4, Jg5 mat. Vtipná miniatúrka.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Emil Habán z Piešťan a Dezider Gaal z Dunajskej Stredy.


Vzad << >> Vpred