Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1972)


Problém č. 99

Josef Cumpe

Bohémia 1908

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKd5 Df2 Jf1 Pg3 (4), čKh1 Sh2 Jf3 (3) – dvojťažka.

Josef Cumpe (16. 8. 1868 – 12. 8. 1943), skladateľ českej školy úlohovej, svojimi originálnymi nápadmi patril začiatkom tohto storočia k svetovej špičke. Dnešná dvojťažka–miniatúrka je dokonca konštruovaná v pozícii "biely na ťahu" (na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat) a patrí k najreprodukovanejším úlohám autora, ktorý celkove zložil asi 2000 úloh, prevažne trojťažiek s čistými matmi. Aj v dnešnej nájdete 3 modelové maty, čo je minimálna požiadavka tejto školy. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 96 (Albarda). 1.Vh3 hrozí 2.Dg3 a 3.Vh1 mat, 1...K:f2 2.De3+ (A) K:g2 3.Dg3 (B) mat, 1...Se2 2.Dg3 (B) Kf1 3.Vh1 (C) mat, 1...S:g2 2.Vh1+ (C) K:f2 3.De3 (A) mat. Majstrovská práca, ktorá po zásluhe získala tak vysoké ocenenie.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Štefan Šeller z Topoľčian a Jozef Tomanička z Dubnice nad Váhom.


Vzad << >> Vpred