Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1972)


Problém č. 98

Cor Goldschmeding

4. čestné uznanie

Israel Comp. Tourney, 1953/54

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKf8 Df4 Sc1 Jf6 (4), čKg6 Va5 Pa7 (3) – dvojťažka.

Zdá sa, že Dr. M. Niemeijer je v súčasnej dobe najproduktívnejším autorom problémovej šachovej literatúry. Začiatkom tohto roku vyšla ďalšia jeho publikácia pod názvom: Nederland in miniatuur. Ide o novú zbierku 136 miniatúrnych úloh rôzneho žánru výlučne od holandských problémistov. Jednu z nich sme uverejnili v minulom čísle. Dnes uverejňujeme ďalšiu miniatúrku opäť na tému Ruchlis (zámena obrán). Treba si v nej všimnúť zdanlivé hry 1...Vf5 2.Dh6 mat a 1...Vg5 2.D:g5 mat. Po správnom úvodníku sa tieto maty objavia po iných obranách, t. j. zamenia sa obrany. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 95 (Jespersen). 1.Db7 tempo, 1...Kf6 2.Vh6 mat, 1...K:h5 2.Dh7 mat. Dva modelové maty s pekným úvodníkom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Štefan Knotko z Nitry a Milan Januška z Nitry.


Vzad << >> Vpred