Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1972)


Problém č. 95

Jesper Jespersen

Nuova Rivista

degli Scacchi 1883

Mat 2. ťahom (3+1=4)Kontrolná notácia: bKf4 Df3 Vh5 (3), čKg6 (1) – dvojťažka.

J. Jespersen (1848–1914) – dánsky problémista patril na sklonku minulého storočia k najznámejším problémistom sveta. Celkove zložil vyše 2500 šachových problémov. Aj keď asi polovica jeho úloh sú trojťažky a viacťažky komponované v štýle nemeckej školy, zložil i zopár miniatúrok–dvojťažiek. K nim patrí aj č. 95, komponované v štýle českej školy. V úlohe nájdete dva modelové maty, ktoré sa vám budú páčiť, i keď proti úvodníku môžu mať niektorí riešitelia výhrady. Správne riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 92 (Godal). 1.d8S tempo, 1...Kd4 2.Sb6 mat, 1...Kd2 2.Sg5 mat. Prekvapujúca premena pešiaka na slabšiu figúru s dvoma modelovými matmi, ktoré vytvárajú echo.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Emil Habán z Piešťan a A. Wawruch z Bratislavy.


Vzad << >> Vpred