Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1972)


Problém č. 94

Jacob Haring

Schaakmat 1955

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKa4 De6 Vg4 Sf2 Pe3 (5), čKc5 Dh4 (2) – dvojťažka.

Zbierka šachových úloh od známeho holandského problémistu Dr. M. Niemeijera: Majesteitsschennis (Šachy kráľovi) obsahuje 120 problémov, v ktorých obranou čierneho je šachovanie bieleho kráľa v zdanlivých hrách, vo zvodnosti alebo v riešení. Z tejto zbierky uverejňujeme miniatúrku od popredného holandského problémistu. Treba si v nej všimnúť zdanlivú hru 1...D:g4+ 2.e4 mat, zvodnosť a riešenie. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 91 (Knotek). 1.Jh3 tempo, 1...Kh5 2.Dd1 mat, 1...Kf5 2.Je3 mat, 1...K:h3 (g3, f3) 2.Ve3 mat. Výborný úvodník, ktorý dáva čiernemu kráľovi päť únikových polí (téma hviezda) s tromi modelovými matmi!

Odmenu za správne riešenie dostanú: Pavel Štilec z Martina a Marian Marcin z Michaloviec.


Vzad << >> Vpred