Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1971)


Problém č. 92

Ivar Godal

Magasinet for Alle 1945

Mat 2. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: bKb3 Sg3 Jc3 Pd7 e2 (5), čKe3 (1) – dvojťažka.

Podobne ako predchádzajúce dve úlohy č. 90 a 91 je aj dnešná miniatúrka konštruovaná v štýle českej školy, no obsahuje len dva modelové maty. Oba sú však veľmi podobné – vytvárajú tzv. echo. Za zmienku stojí i prekvapujúci úvodník, po ktorom na oboch matoch sa zúčastňujú všetky biele kamene, vrátane kráľa a pešiakov. Napíšte nám, ktorá z úloh č. 90, 91 a 92 sa Vám najviac páčila. Správne riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 89 (Vuľfovič). Na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat, čomu v problémovej terminológii hovoríme postavenie "biely na ťahu": 1...K:e6 2.Dd5 mat a 1...Kg8 2.Ke7 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.Da3 tempo sa oba maty zamenia: 1...K:e6 2.De7 mat a 1...Kg8 2.Df8 mat. Je to sympatická miniatúrka, ktorá za spracovanie originálnej zámeny dvoch matov získala vyznamenanie.

Odmenu za správne riešenie dostanú: P. Kyš, Bratislava a J. Marek, Břeclav.


Vzad << >> Vpred