Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 3. 1965)


Problém č. 173

Nikolaj Kosolapov, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: bKh4 Da4 Vc1 Sf1 Jf7 Jg1 Pb2 h3 (8), čKe3 Pb6 c2 h5 (4) – dvojťažka. Všimnite si zdanlivé hry 1...Kd2, Kf2 a zvodnosť 1.Je2? Čo rieši úlohu?


Z galérie šachových časopisov

Magyar Sakkélet – je maďarský šachový časopis redigovaný Barcom, Szabom, Tóthom a inými maďarskými majstrami, ktorí prinášajú správy a partie z najlepších šachových turnajov sveta. Problémovú časť vedie Páros György. Na rok 1965 bol vypísaný turnaj dvojťažiek, trojťažiek a viacťažiek, štúdií a pomocných matov bez rozprávkových figúr. V každom oddelení budú udelené 3 ceny. Úlohy treba počas roku zasielať na adresu: Redakcia Magyar Sakkélet, Budapest 502, Postfach 52, Maďarsko. Časopis si môžete zaobstarať tak, že si ho objednáte na adrese: PNS, dovoz tlače, Leningradská 14, Bratislava. Vychádza 12-krát do roka s rozsahom 16 strán a jedno číslo stojí 2,80 Kčs.

* Pod názvom "Šachmatnyj zadačnik" (Šachová zbierka úloh) vyšla publikácia, ktorá obsahuje 680 zaujímavých šachových kombinácií vybraných z partií.

Zo skladateľských súťaží. Sovietsky časopis "Leninskaja Smena" vypísal informálny turnaj v skladbe šachových úloh v týchto oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, viacťažky, štúdie, pomocné maty a samomaty. Podľa úrovne úloh bude udelených niekoľko cien, čestných uznaní a podobne. Originály (najviac 5 od jedného autora) treba vyhotoviť dvojmo na diagramoch a zaslať najneskôr do 1. 6. 1965 s poznámkou "Šachová súťaž" na adresu: Redakcia Leninskaja Smena, Alma-Ata, Komunističeskij Prospekt 63, alebo na adresu vedúceho rubriky: G. K. Talalovski, Alma-Ata, Postfach 12. * Pražská "Práce" vypísala turnaj v skladaní dvojťažiek a štúdií. Rozhodca Vl. Pachman udelí v každom oddelení 3 ceny: I. – 200 Kčs, II. – 120 Kčs a III. – 80 Kčs. Úlohy treba zasielať na adresu vedúceho rubriky Luděk Pachman, Praha-Košíře, Nad Klikavkou 11. I. G.


Vzad << >> Vpred