Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.11.1995)


 

Problém č. 2880 – originál

Ján Tazberík, Bratislava

Biely remizuje

 


Problém č. 2881 – originál

Stanislav Kuchyňa

Dolná Trnávka

Pomocný mat 2. ťahom

5 riešeníHroziaca premena

Po dlhom odmlčaní vítame v našej rubrike Jána Tazberíka, svojho času veľmi všestranného skladateľa a medzi iným aj víťaza majstrovstiev Slovenska v štúdiách za roky 1964-1969 (vtedy bol ešte len 14-19 ročný!). Dnes je riaditeľom Národného osvetového centra a ku kompozičnému šachu sa vrátil nielen ako autor, ale aj podnecovateľ rôznych aktivít v tomto odvetví na Slovensku takom úspešnom. Ako sa biely zachráni pred hroziacou premenou čierneho pešiaka? Pomocný mat stále sa lepšiaceho autora zo stredného Slovenska má päť riešení s premenami bieleho pešiaka – pre menej skúsených riešiteľov jedno prezradíme: 1.Sc8 d:c8S 2.Jeg7 Se6 mat. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia: 2880 b. Ka7 Va8 Vg8 Sg6 (4), č. Ke3 Sc4 Sf2 Jg2 Ph2 (5), biely začne a vynúti remízu; 2881 b. Kg1 Va8 Pd7 (3), č. Kg8 Dh3 Vh2 Vh7 Sb7 Je8 Jh5 Pc6 c7 d6 f5 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho, ale po jednom z nich dva prvé ťahy bieleho.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2869 a 2870 vyhrávajú: Ľudovít Diószegi, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné, Juraj Kubiš, Predná Hora T-20/477, 049 02 Muráň a Štefan Todek, Družby 16, 974 01 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2874 (Vicén): Zdanlivé hry 1...Dd4, De3 2.J:g5, Jf6 mat, riešenie 1.Da7 hrozí 2.Jf2, 1...Dd4, De3 2.D:d4, D:e3 mat a ďalej 1...V:f3, V:g4, De2 2.g:f3, S:f5, Dd4 mat (po 1...d4, De1 sú nezávažné duály). Zámena dvoch matov. Autor by sa mal pokúsiť o varianty s matmi 2.J:g5, Jf6, pravda, nebude to ľahké...

Riešenie problému č. 2875 (Kozinka): 1.Sf6 a hrozia všetky odťahy Ve5 s nasledujúcim 3.S:d4 mat, po 1...Vh2, Vh3 Vh4, Vd8, Vc8, Vb8, Va8, Sh1 vyjde jednotlivo 2.Ve2, Ve3, Ve4, Vd5, Vc5, Vb5, Va5, Ve1 – a navyše 1...f:e6 2.V:e6!. Zámena opozície bielej a čiernej veže vo forme témy poloobrán.

* Michal Hlinka z Košíc získal druhú cenu za štúdiu na ročnom turnaji holandského šachového mesačníka Schakend Nederland.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 10. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred