Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 1. 1968)


Problém č. 1

Leonid I. Kubbeľ

Národní listy 1909

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: Biely Ke4 Dg8 Ja8 Pc7 d7 (5 kameňov), čierny Kb7 Ja7 (2 kamene) – biely (ktorého pešiaci ťahajú zdola nahor) začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Šachová hra – jedna z najstarších a najkultúrnejších zábav ľudstva vznikla asi okolo roku 570 nášho letopočtu v Indii. Dnes teda majú šachy asi 1500 rokov a to, že sú viac ako hra výstižne charakterizuje toto staré indické porekadlo: "Šach, to je more, z ktorého sa môže napiť aj komár, ale v ktorom sa ľahko okúpe aj slon".

Preto, sme sa rozhodli dnešným dňom uverejňovať na stránkach Hlasu ľudu šachovú rubriku, ktorá bude vychádzať na týchto miestach zatiaľ každý druhý týždeň. Jej hlavným cieľom bude spríjemniť voľné chvíle oddychu všetkým, ktorí vedia aspoň trochu hrať šachy. Veď v ČSSR je už asi 30000 registrovaných šachistov, no podstatne viac ich holduje šachom len tak – pre zábavu. Jedni hrajú medzi sebou vážnu partiu, iní pestujú korešpondenčný šach a veľa je takých, čo najradšej riešia. Sedia doma v tichu a sú zahrúžení do šachových tajov, ktoré sú spracované v umeleckom diele – tzv. šachovom probléme.

Preto ani v jednej šachovej rubrike by nemala chýbať dobrá šachová úloha alebo štúdia, na ktorej si každý šachista ľahko môže preveriť svoje kombinačné schopnosti, vtip a pohotovosť a tak získať cenný pôžitok z víťazstva. Preto budeme aj v tejto rubrike uverejňovať vždy jednu úlohu alebo štúdiu len tak pre zábavu – na riešenie. No samozrejme budeme sa snažiť našu rubriku spestriť buď šachovou partiou a druhými šachovými zaujímavosťami. Dúfame, že rubrika sa tak stane obľúbenou medzi všetkými čitateľmi – šachistami.


Vzad <<  >> Vpred