Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 10. 1990)


Problém č. 723

Ivan Kiss

I. cena

Molodež Moldavii 1981









Mat 2. ťahom



Kontrolná notácia: biely Ke1 Da1 Sa5 Ja2 Jb6 (5 kameňov), čierny Kc2 Pe3 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Zvodnosť 1.Sc3? s hrozbou 2.Dd1 mat vedie po 1...Kd3 k matu 2.Db1 (strelec napadol d4), zato v riešení je poradie opačné: po 1.Jc3 hrozí 2.Db1 mat a 1...Kd3 2.Dd1 mat (jazdec napadol e4). Paradox spočíva v tom, že hrozba a mat po tej istej obrane si navzájom vymenili funkciu. Treba ešte dodať, že Le Grandova téma je v tejto dvojťažke doplnená cennou zámenou matu po 1...Kb3 (vo zvodnosti 2.Db2, v riešení 2.Da2 mat) a že zvodnosť viazne na 1...e2! Nevieme len pochopiť, prečo sa tento rekord nedostal do Albumu FIDE 1980–1982...

Jedným z obľúbených námetov modernej dvojťažky je tzv. recipročný hrozbový paradox, čiže téma "Le Grand" (pomenovaná podľa známych holandských dvojčiat Henka a Pieta). Pre kompozičný svet bolo veľmi prekvapujúce, keď sa túto duchaplnú a pomerne náročnú tému podarilo spracovať r. 1981 v miniatúrke, pričom autorom nebol nikto iný ako Ivan Kiss, vtedy ešte len 17–ročný gymnazista z Popradu.

Vo francúzskej monografii o hrozbových paradoxoch (od Clauda Wiedenhoffa) je zo 156 príkladov plných 21 od slovenských skladateľov (Lačný 7,5, Kiss 6, Taraba 4, Brabec 2, Križovenský 1, Gvozdják 0,5). Monografia vyšla ako osobitné číslo časopisu Diagrammes júl–september 1990.


Vzad <<  >> Vpred