Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 10. 1990)


Problém č. 722

Ľudovít Lehen a Peter Gvozdják

2. čestné uznanie

The Problemist 1988

Pomocný mat 2. ťahom 2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kc1 Vd5 Vf7 Sc5 Sg8 Jb6 (6), č. Kb3 Dc4 Ve8 Vh5 Sc8 Sf8 Je1 Pa6 b5 c2 c3 c6 f3 (13), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. 1. riešenie: 1.Df1 Vfd7 2.Ve2 Ve5 mat, 2. riešenie 1.Dh4 Ve7 2.Sg4 Vf5 mat. Pri analýze obsahu si treba všimnúť, že strelcovi g8 bránia v matovaní dve "polobatériové" biele veže, ďalej Dc4, Ve8, Vh5, Sc8. Dáma najprv odíde, aby ju v ďalšom ťahu čierneho zaclonila druhá figúra (Ve2, resp. Sg4). Medzitým prvá biela veža vyradí z hry Sc8, resp. Ve8 a v záverečnom ťahu predtým ťahajúcu čiernu figúru (Ve2, resp. Sg4). Stratégia je vzácne jednotná, rozhodca však vo svojom posudku kritizoval počet čiernych pešiakov...

Vstup akademického maliara Ľudovíta Lehena do kompozičného šachu (1977 ako 51–ročného) znamenal výrazné oživenie bratislavského diania. Lehen sa stal najmä vynikajúcim spoluautorom Juraja Brabca, keď konštrukčne, ale často aj obsahovo vylepšoval jeho náročné dvojťažkové idey. Neskôr si priberal k spolupráci aj ďalších autorov a svoj skladateľský záber rozšíril aj na iné žánre, najmä pomocné maty. Jeho nie zriedkavým hosťom sa stal aj o 40 rokov mladší Peter Gvozdják – z ich spoločnej dielne (či ateliéru) pochádza aj dvojťahový pomocný mat, získavší pekné vyznamenanie v turnaji britského kompozičného časopisu.


Vzad <<  >> Vpred