Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 9. 1990)


Problém č. 721

Peter Gvozdják a B. Djurašević

II. cena

Budapešť C 1988

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc5 Dh2 Va6 Vb5 Sc8 Jd7 Pd3 (7), č. Kf5 Df2 Va4 Ve3 Sf8 Pc4 d4 e7 g4 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Išlo o súťaž na tému "samý šach", čo autori predviedli vo dvoch fázach: Zdanlivé hry 1...Ve5+, e5+ 2.D:e5, J:f8 mat, riešenie 1.K:d4 šach, 1...Ve5+, e5+ 2.D:f2, J:e5 mat. Vtip je v tom, že tie isté ťahy čierneho šachujú bieleho kráľa raz priamo a druhý raz nepriamo, čím sa diferencuje branie príslušného kameňa v mate (zámena dvoch matov). Menšou chybou krásy je chýbajúci mat po 1...e6+ pred úvodníkom, ale treba si uvedomiť, že na celú skladateľskú prácu mali autori k dispozícii iba okolo troch hodín... (Písmeno C nad diagramom znamená, že súťaž mala svoju zasielaciu lehotu, bohužiaľ, presný dátum nám nie je známy.)

Už sme písali o skladateľských súťažiach, ktoré sa pravidelne konajú pri príležitosti zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Tieto zasadania či kongresy (každoročne v inom štáte) sú tiež veľkou príležitosťou na stretnutia skladateľov a riešiteľov, výmenu skúseností, vznik a utužovanie priateľstiev medzi šachistami rôznych krajín. Náš Peter Gvozdják "zapadol" do víru diania pred dvoma rokmi v Budapešti. Tam tiež vzniklo jeho priateľstvo so sympatickým belehradským skladateľom Branislavom Djuraševićom – a na jeho potvrdenie táto dvojťažka.


Vzad <<  >> Vpred