Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.7.2004)


Skladba č. 247Marjan Kovačević

Diagrammes 2003

Mat 2. ťahom (8–10)Už 45. číslo známeho kompozično-šachového časopisu PAT A MAT vyšlo pred mesiacom. Na 32 stranách formátu A5 má opäť veľmi pestrý obsah: výsledky dvoch skladateľských súťaží (jeden z nich v ruštine), dva odborné a jeden jubilejný článok, pravidelné okienko do sveta s reprodukciami 27 vynikajúcich skladieb zahraničných autorov (jedna z nich – od známeho srbského medzinárodného majstra, je na dnešnom diagrame), úspechy slovenských skladateľov v turnajoch českého časopisu Mat-64, 41 originálov s riešením, definície exoprvkov a ďalšie materiály. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky.

● Veľmi úspešne vystúpili slovenskí šachoví skladatelia v minuloročnom turnaji exoskladieb významného amerického časopisu StrateGems: prvú cenu získal Juraj Lörinc ako spoluautor Francúza Michela Caillauda, zvláštnu cenu Juraj Brabec (obe sú dvojťažkami s použitím exofigúr) a 6. čestné uznanie samostatne opäť Lörinc (za pomocný mat v tzv. kontaktnom šachu). Rozhodcom bol Švajčiar Reto Aschwanden.

Kontrolná notácia: b. Kh8 Dh7 Vc5 Vh3 Sc6 Sf4 Ja4 Je5 (8), č. Kd4 Dc1 Vb2 Vd1 Sf1 Jf8 Jh2 Pd3 e6 g6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria varianty 1...D:c5 a 1...D:f4 vo zvodnostiach 1.Dh4? a 1.Da7?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 246 (Lörinc – pomocný mat druhým ťahom): 1. riešenie 1.V:b4 g:f7 2.Vb6 f:e8D mat, 2. riešenie 1.D:b4 e:f7 2.Db6 f:e8D mat. Téma predpisuje ťahy dvoch čiernych kameňov v prvom ťahu na jedno pole (b4) a ťahy dvoch bielych kameňov v nasledujúcom ťahu na iné pole (f7). Autor tému predĺžil aj do druhého ťahu čierneho (b6) a bieleho (e8), čo je iste zaujímavé. Pravda, bude možné očakávať aj iné "uchopenie" témy, napríklad s pomocou bohatej kombinačnej náplne. (ff)


Vzad <<  >> Vpred