Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(27. 5. 1961)


Problém č. 88 – originál

Čeněk Kuchynka, Praha

Mat 3. ťahom (10+6)Kontrolná notácia: b. Ka5, Da3, Sd4, Jd3, Jf5, Pc5, f7, g2, g3, h4 (10), č. Ke4, Vh8, Sa8, Pd7, h6, h7 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Čistý mat je definovaný ako mat, v ktorom každé pole okolo čierneho kráľa je kryté jediným spôsobom (buď blokované čiernym kameňom alebo napadnuté jediným bielym kameňom). Koľko čistých matov obsahuje dnešná trojťažka? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže z minulej rubriky. 12 b.: J. Žiško (Bratislava), D. Zbihlej (Žilina), I. Petrík (Trebišov), P. Kĺč (Myjava), S. Jošth (Bratislava), J. Brabec (Bratislava), 11 b.: J. Krajňák (Nižný Hrušov), M. Kostúra (Beloveža), P. Chmelár (Dolná Streda), 10 b.: R. Urban (Žilina), E. Ilečko (Košice), 9 b.: K. Pivovarník (Litoměřice), Ľ. Ollé (Handlová), J. Krško (Slovany), 8 b.: S. Zábojník (Dubnica n. V.), R. Mikula (Nový Smokovec), G. Majtán (Rajecká Lesná), I. Husár (Bratislava), J. Harant (Partizánske), E. Dopirák (Bánovce n. O.), J. Čejda a V. Pifka (Košice), J. Bilačič (Záhorská Bystrica), 6 b.: M. Takáč (Bratislava), inž. Š. Šottník (Bratislava), Š. Moroš (Banská Štiavnica), R. Mikolaj (Brno), Ľ. Lokner (Prievidza), E. Keder (Svit), J. Jantoška (Tatranská Lomnica), J. Hajduk (Senica n. M.), A. a L. Gál (Veľká Mača, Sládkovičovo), M. Gajdoš (Bratislava), J. Černica (Krupina), A. Cintula (Cabaj).

Menej ako 3 problémy rozriešili: M. Žalman, J. Varga, M. Ujlaky, Š. Tottszen, V. Tomečko, A. Švagr, J. Šubík. J. Štraus, J. Seman, V. Sidor, Š. Széchényi, J. Spišiak, C. Rejdovjan, J. Reiprich, A. Ráčkaji, M. Pluhár, E. Pelc, J. Plačko, A. Petráš, G. Petráš, I. Petrík, J. Nemec, M. Nádaždy, F. Machovich, Z. Mihalič, J. Moravčík, P. Miklovič, J. Matejka – Z. Blaško, P. Mariot, V. Kubala, V. Kovács, Š. Kočiš, L. Kováč, J. Janáček, O. Jančo, J. Jurík, D. Ježo, M. Janková, M. Jakab, J. Hutter, M. Holodňák, inž. I. Hlaváč, inž. L. Hupka, Š. Dzura, M. Dobrucký, inž. L. Čepický, J. Calko, Š. Burkuš, F. Bóga, L. Beňovský, J. Bakalár, J. Kammer, I. Zahuranec, J. Kalina, P. Gunár, D. Gavora, M. Laske, O. Varga, O. Gulaš, J. Černý, A. Targaš, M. Cyprian, M. Zahuťanský, Š. Čajka.

Okrem prvých desiatich riešiteľov (viď minulú rubriku), vyhrávajú ceny: Alojz Belko, Anton Bobek, Michal Maška, Oliver Ralík a Ján Slivka.

Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred