Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 5. 1961)


Problém č. 87 – originál

Boris J. Kovalenko

Černobyľ, SSSR

Mat 2. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: b. Kh5, De1, Vc8, Ve8, Jb5, Jf5 (6), č. Kd5, Va3, Vh3, Sc4, Jc5, Je5, Pd3, d6, e4, h4 (10), biely začne a po akejkoľvek odpovedi dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Výsledky riešiteľskej súťaže

január – marec 1961

(Problémy č. 72–74, oprava 45, oprava 46, 75–83, maximálne dosiahnuteľný počet bodov 40.)

I.–III. cena ex aequo, 40 bodov (maximum!): Ladislav Salai (Detva), Milan Gömöri (Detva), Ivan Garaj (Bratislava), IV. cena, 37 b.: Miroslav Urbanec (Smrekovica). V.–VI. cena e. a., 36 b.: Jozef Žatko (Chynorany), Anton Kniebügl (Olomouc), VII.–IX. cena e. a., 35 b.: Alfonz Zvada (Ružomberok), Ján Makovník (Ružomberok), Juraj Hýroš (Ružomberok), X. cena. 34 b.: Alexander Antal (Bratislava).

Poradie ďalších riešiteľov: 33 b.: inž. I. Hupka (Jur p. B.), L. Bédi (Piešťany), 32 b.: J, Zlatinský (Mojzesovo), O. Trnavský (Detva), J. Kruteľ (Bratislava), 31 b.: T. Kollár (Sládečkovce), E. Borecki (Bratislava), 29 b.: R. Olejník (Rybárpole), I. Mosoriak (Košice), A. Bobok (Oravské Veselé), 27 b.: V. Šiška (Žilina), F. Jabcon (Zvolen), 26 b.: O. Ralík (Žarnovica), 25 b.: P. Vojtela (Klátová Nová Ves), 24 b.: V. Moravčík (Rakovice), 23 b.: P. Filippi (Bratislava), 21 b.: V. Ziman (Zvolen), J. Slivka (Vígľaš), J. Krošlák (Púchov), 20 b.: V. Paulen (Spišská Nová Ves), L. Lörinc (Brno), A. Gádoši (Bratislava), 19 b.: G. Mlinarič (Nové Mesto n. V.), 18 b.: J. Detvay (Nitra), A. Belko (Lubochňa), 17 b.: Š. Zachar (Košice), A. Švagr (Detva), F. Pupák (Rybárpole), Kolektív dievčat A 505 (Bratislava), 16 b.: M. Maška (Bratislava), M. Baňanka (Nováky), 15 b.: J. Michalko (Martin), K. Kozák (Nadabula), 14 b.: J. a Š. Klimek (Myjava), J. Hrubovský (Vranov), 13 b.: J. Vacula (Vyškov), K. Wagner (Ráca), O. Plešinger (Bratislava), M. Kúdela (Bratislava), N. P. Gribus (Medzilaborce).

(Dokončenie výsledku súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.)


Vzad <<  >> Vpred