Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.8.2001)


Skladba č. 102Marek Kwiatkowski

Pochvala

Wola Gulowska 2000

Mat 3. ťahom (8–10)Svetová súťaž v kompozičnom šachu je čosi ako olympiáda, ibaže jej účastníci sa osobne neschádzajú. Zúčastniť sa môže každý šachista s jedinou podmienkou: jeho krajina musí byť členským štátom FIDE. Dnes už celý kompozičný svet pracuje na jednotlivých témach. A zaujímavá je aj téma trojťažiek: Biela figúra (nie pešiak) sa odviaže prvým ťahom čierneho a hneď nato sa obetuje, t. j. ťahá na pole, kde je vystavená braniu. V príklade na diagrame sa v hrozbe obetuje jazdec (po 1.Jb5 hrozí 2.Jf4+ Je:f4 3.Dd4 mat, 2...Jd:f4 3.Dc3 mat), to však nie je tematické, lebo nejde o odväzovanie jazdca. Tému možno uskutočniť až po obranách proti hrozbe. Takéto obrany sú tri (1...Sa7, 1...Vc7, 1...f4) a v nich sa obetuje dáma, ktorú tieto obrany odviazali...

Témy svetovej súťaže budú aj náplňou stretnutia bratislavského krúžku kompozičného šachu v piatok 31. augusta od 18. h v Dome kultúry Ružinov.

Kontrolná notácia: b. Kh2 De5 Sc1 Sd1 Jd6 Jg6 Pb3 g2 (8), č. Kd3 Vf7 Vh5 Sb8 Se4 Jd5 Je6 Pa3 f5 h4 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o dva týždne.

Riešenie skladby č. 101 (Roura – mat druhým ťahom): 1.De8 hrozí 2.Je3 mat, prvá dvojica variantov 1...Ve4, Vc4 2.d:e4, d:c4 je spojená obranami vežou a umožnením brania pešiakovi, druhá 1...f4, g4 2.De4, Sg2 mat obranami pešiakmi a prerušovaním línií čiernych figúr (Vh4, Sh5), tretia 1...Sc5, Sf4 2.Jc7, Jcb4 mat zrušením krytia polí strelcom a matmi jazdcami. Predpísanú tému treba ešte doplniť významným obmedzením: dve zo skupín variantov môžu spracúvať rovnakú tému, ale musia byť rozlíšiteľné ako skupiny, pričom téma tretej skupiny musí byť nevyhnutne iná. (ff)


Vzad <<  >> Vpred