Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(18.8.2001)


Skladba č. 101Juan Roura

Good Companion 1919

Mat 2. ťahom (9–10)Avizované vypísanie 7. svetovej súťaže v kompozičnom šachu sa udialo vďaka internetu mimoriadne rýchlo. Jednotlivé témy možno nájsť v angličtine na webovej stránke http:www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/htm. Samozrejme, pre tých záujemcov, ktorí nemajú internet, alebo nepoznajú anglickú terminológiu, uverejníme jednotlivé témy aj s príkladmi v našej rubrike.

Začneme s prvou: Treba zložiť dvojťažku (biely začne a dá mat druhým ťahom), ktorej obsah (po prvom ťahu bieleho) možno rozdeliť najmenej do troch tematických skupín po najmenej dvoch variantoch. Ide teda o klasickú jednofázovú dvojťažku, ktorá obsahuje najmenej šesť variantov, pričom jednotlivé dvojice variantov majú nejakú spoločnú ideu. V oficiálnom príklade spred 82 rokov (na diagrame) po úvodníku 1.De8 hrozí 2.Je3 mat a prvú dvojicu tvoria varianty 1...Ve4 2.d:e4 mat, 1...Vc4 2.d:c4 mat. Ako vidieť, v tomto prípade nezáleží na obranných motívoch (raz priame krytie, raz priviazanie jazdca), ale zjednocujúcim faktorom sú škodlivé motívy: umožnenie brania veže pešiakom. Ktoré sú ďalšie dve tematické dvojice?

Kontrolná notácia: b. Kc1 De1 Vb6 Vd2 Sb2 Sf1 Ja6 Jc2 Pd3 (9), č. Kd5 Dh6 Vh4 Sd6 Sh5 Jf7 Pd7 f5 g3 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 100 (Klemanič – pomocný mat druhým ťahom): a) 1.Jd3 Sf4 2.c5 Je2 mat, b) (s čiernym kráľom na e5) 1.De6 Je2 2.Sf5 Sf4 mat. Biely kameň odviaže iný biely kameň, ktorý však v diagramovej pozícii nie je viazaný. Zaujímavá téma je tu spracovaná dvakrát, pričom biele kamene si vymenili funkcie. (ff)


Vzad <<  >> Vpred