Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.9.2001)


Skladba č. 103Alois Johandl

I. cena

Freie Presse 1998

Mat 7. ťahom (6–13)Pojmom mnohoťažka sa v slovenčine označujú skladby mat štvrtým alebo väčším počtom ťahov. Jedna z tém 7. svetovej súťaže v kompozičnom šachu sa týka mnohoťažiek: Biely kameň uvoľní pole X, aby umožnil inému bielemu kameňu vstúpiť na toto pole najmenej o dva ťahy neskôr (t. j. biely musí čakať najmenej jeden ťah po uvoľnení poľa X, kým naň vstúpi). Ako tematické kamene sa môžu použiť aj pešiaci.

Ide o tzv. formálnu tému, keďže jej definícia nehovorí nič o konkrétnom kombinačnom obsahu. To dáva autorom široké pole výberu. Vo vypísaní súťaže je uvedený jediný príklad – zaujímavá sedemťažka rakúskeho autora. Jej riešenie sa začína takto: Úvodník 1.Vd4 vytvára hrozbu 2.Vd5 mat, po jedinej obrane 1...K:d4 nasleduje 2.Vf4+ Kc5 3.Jd6! (hrozí 4.V:c4 mat) Vb4 4.Je4+ atď. Otázka znie, ktoré sú tematické kamene a ktoré je pole X? Ešte upozorňujeme, že zatiaľ nebola uverejnená zasielacia lehota súťaže, očakáva sa však, že skladby bude možné posielať najmenej do konca roka 2002.

Kontrolná notácia: b. Ke6 Vf2 Vg4 Ja7 Je8 Pa3 (6), č. Kc5 Vb5 Vb8 Sa4 Sd8 Pb6 c3 c4 d3 e3 f6 g6 h6 (13), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o dva týždne.

Riešenie skladby č. 102 (Kwiatkowski – mat tretím ťahom): 1.Jb5 hrozí 2.Jf4+ Je:f4/Jd:f4 3.Dd4/Dc3 mat, 1...Sa7 2.Dc3+ J:c3 3.Jc5 mat, 1...Vc7 2.Dd4+ J:d4 3.Je5 mat, 1...f4 2.D:e4+ K:e4 3.Sc2 mat (1...S:e5+ 2.J:e5 mat). V tejto trojťažke sa dáma dostáva do väzby až prvým ťahom, čo síce nie je predpísané, ale dobre zapadá do témy. Slabším momentom je opakovanie matu Je5 vo dvoch tematických variantoch. (ff)


Vzad <<  >> Vpred