Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.9.2001)


Skladba č. 104Szaja Kozlowski

Swiat Szachowy jún 1931

Biely vyhrá (4–3)Najvýznamnejším spojivom hraného a kompozičného šachu sú tzv. štúdie, t. j. skladby, v ktorých si biely vynúti výhru alebo remízu. Prirodzene, jedna z tém 7. svetovej súťaže je venovaná tomuto žánru a znie takto: V základnom postavení štúdie na výhru alebo remízu, vlastný kameň (alebo kamene) bráni bielemu uskutočniť nejaký plán. V priebehu riešenia biely obetuje tento kameň (kamene), takže vznikne základná pozícia bez tohto kameňa (kameňov). To umožní bielemu uskutočniť jeho pôvodný plán.

Jeden z oficiálnych príkladov je na diagrame. Ide o veľmi jednoduchú štúdiu, v ktorej plán 1.g7? nevychádza pre odchod veže 1...Vf8~!, lebo biely ju nemôže získať ťahom 2.Vh8+?? Z toho vyplýva, že najprv musí obetovať strelca. Stačia mu na to dva ťahy, ktoré by mali objaviť aj menej skúsení šachisti.

Kontrolná notácia: b. Kf3 Vh7 Sh8 Pg6 (4), č. Kg8 Vf8 Pf7 (3), biely začne a po akejkoľvek odpovedi čierneho vynúti výhru. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 103 (Johandl – mat siedmym ťahom): "Hlavným plánom" je pokus 1.Jd6? s hrozbou 2.V:c4 mat a po jedinej obrane 1...Vb4! 2.Je4+ Kd4 by mal biely v úmysle zahrať 3.Jf2+?? Kc5 4.J:d3+ c:d3 5.a:b4 mat, tretí ťah bieleho však nevychádza pre blokovanie poľa f2 vežou. Preto najprv 1.Vd4! (hrozí 2.Vd5 mat) 1...K:d4 2.Vf4+ Kc5 a až teraz 3.Jd6! Vb4 4.Je4+ Kd4 5.Jf2+! Kc5 6.J:d3+ c:d3 7.a:b4 mat. Teda biela veža uvoľní pole f2 (X), aby naň mohol neskôr vstúpiť jazdec. (ff)


Vzad <<  >> Vpred