Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(6.7.1956)Aj tak možno vyhrať partiu

Na ukážku sme tentoraz vybrali poslednú partiu z preboru Slovenska. Partia nebude zaujímavá pre tých, ktorí očakávajú obete figúr. Aby sme ale čitateľov neodradili, výnimočne uvádzame poznámky, ktoré k tejto partii predniesli niektorí šachisti vtedy, keď im biely predviedol partiu na ukážku.

Ivančo-dr. Lax 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e:d5 (Teoretik: Slabý ťah, nestavia čierneho pred nijaký problém. Praktik: V teoretických knihách sa málo pozornosti venuje tomuto systému, teda ani súper nemá dostatočné skúsenosti s týmto variantom. Hráč: Vraj remízový variant, ale to neplatí pre každú partiu.) 3...e:d5 4.Jf3 Jc6 5.c3 Sd6 6.Sb5 Jge7 7.0-0 0-0 (Teoretik: V tomto systéme čierny má hrať 0-0-0) 8.Sg5 Sg4 9.Jbd2 f6 10.Sh4 Jf5 (Kritik: Prečo nie Jg6 s oponovaním bodu f4) 11.S:c6 (Slabý hráč: Vzdáva sa dvojice strelcov? Prečo?) 11...b:c6 12.Da4 J:h4 13.J:h4 Sd7 14.Dc2 De8 15.b4 (Pozičný hráč: Ak sa bielemu podarí udržať blokádu na dámskom krídle, tak sa čierni strelci ťažko uplatnia v koncovke.) 15...Dh5 (Útočník: Ku koncovke v tejto partii nedôjde.) 16.g3 f5 (Koncovkár: Teraz biely môže vylúčiť z hry aj bielopoľného strelca!) 17.f4 a5 (Filozof: Všetko so všetkým súvisí. Čiernemu sa podarí teraz oslabiť pešiaka d4) 18.a3 a:b4 19.c:b4 g5 20.Jg2 Vfe8 21.Dd3 g:f4 22.J:f4 Dg4 23.Jb3 (Netrpezlivý: Konečne, že sa už aj jazdec dostane do hry. Idealista: Keby sa tak mohol dostať na f6!) 23...Ve4 24.Jc5 S:f4 25.J:d7 Dg7 (Úprimný: To som nevidel.) 26.Jf6+ D:f6 27.V:f4 V:f4 28.g:f4 (Skeptik: Načo to hrať ďalej, materiál je vyrovnaný, jasná remíza.) 28...Kf7 29.a4 (Humorista: Biely si chce postaviť novú dámu.) 29...Vg8+ 30.Kh1 (Chvastúň: Čoho sa bojí, mal hrať Kf2. Biely: No-no!) 30...Dg6 31.Dh3 (Majster: Df3 sa malo hrať.) 31...De6 ("Hasič": Veď padne h7!) 32.Dh5+ Kf8 33.Df3 Df6 (Koncovkár: Za tento ťah by čierny zaslúžil prehrať. Iba De4 prichádzalo do úvahy.) 34.De3 Kf7 35.Ve1 (Podľa Pachmana vo výmennom variante obsadenie stĺpca "e" je často rozhodujúcim činiteľom.) 35...Vb8 36.a5 (Koncovkár-geometer: Podľa Tarrascha najnebezpečnejším voľným pešiakom je pešiak "a", lebo je najviacej vzdialený od kráľov.) 36...Kg8 37.a6 h5 38.a7 Vf8 39.De8 (Hudobník: Maestoso!) a čierny v časovej tiesni našiel ešte toľko času, aby partiu vzdal. Istý majster, ktorý nevidel záver, sa udivene spýtal čierneho, keď mu referoval o svojej prehre: Prehral si túto partiu? A na otázku bieleho, či azda nie je náhodou prekvapený, odvetil: Akože by som nebol prekvapený! Biely nebol prekvapený, lebo vedel, že v 13. kole sa všeličo môže stať, ale bol by zvedavý na názor čitateľov o tejto partii. (Ironik: Aj toto je partia?)


Na diagrame prinášame dvojťažku s témou jazdcovho kolesa. Poznamenávame, že tento motív sa podľa Kotrča v češtine nazýva "koloskok jezdce".


Súčasne uverejňujeme riešenia z posledných čísel Života. č. 17 (Larsen): 1.Da3! – č. 18 (Heathcote): 1.Vcc7! – č. 19 (Sommer): 1.Jf7! Na ostatné pokusy ťahu bieleho jazdca čierny má obranu. Napr. 1.Jf3? Dh5! alebo 1.Jg4? Sf8! – č. 20 (Wainwright): 1.Sb4! Na Sc5, d6, e7 by čierny mal obranu Vb8! – č. 21 (Páros): 1.Dg3! – č. 22 (Šiffmann): 1.Df3!! – č. 23 (Fleck): 1.S:b4! – č. 24 (Hermanson): 1.Dd4!

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie do konca júla s označením "Šachy".


27. Ján Kotrč

Český problém č. 1 – 1909

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred