Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(13.7.1956)Šachové kombinácie

je titul novej maďarskej publikácie, ktorá ta dostala na knižný trh. Autori dr. Négyesy a Hegyi podávajú v nej systematický prehľad o rôznych kombinačných obratoch, ktoré sa v hre vyskytujú. V maďarskej literatúre je to prvá kniha tohto druhu. Pretože u nás nieto podobného diela, o knihu maďarských autorov majú veľký záujem aj tí šachisti, ktorí nevedia po maďarsky. Pri dielach takéhoto druhu treba porozumieť slovnému sprievodu k vybraným diagramom, ale môžeme tvrdiť, že zohratie jednotlivých pokračovaní pobaví každého hráča, ktorý má aspoň trošku estetického citu.

Pri šachovej hre vytvárajú u začiatočníkov estetický cit práve kombinácie. "Čo sú to vlastne kombinácie?" položil mi raz otázku istý študent. Mnohí šachisti sa dostali do rozpakov, keď som im potom túto otázku opakoval. Doteraz sa už vytvorilo viacero definícií. Autori knihy správne členia kombináciu medzi taktické prvky boja, definujú však iba myšlienkový pochod: Kombinácia je výpočet takého vynúteného poradia ťahov, pomocou ktorého možno využiť zvláštnosti postavenia no dosiahnutie istého cieľa. Podľa zvláštnosti postavenia a podľa cieľa, ktorý sa dosiahne, je v knihe skoro päťsto príkladov z rôznych turnajov systematicky roztriedených do kapitol, ako napr.: nekrytosť kráľa, znemožnenie úniku, útok na rošádové postavenie, obrana, protiútok, zaistenie materiálnej prevahy, uplatnenie časovej alebo priestorovej prevahy, presadenie voľného pešiaka, likvidácia prebytočných síl, nevyhnutnosť ťahu, patové a iné kombinácie za účelom zachránenia partie.

Na ukážku uvádzame záverečnú kombináciu z partie Lasker-Thomas (Londýn 1912) 1.d4 e6 2.Jf3 f5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.S:f6 S:f6 6.e4 f:e4 7.J:e4 b6 8.Je5 0-0 9.Sd3 Sb7 10.Dh5 De7. Toto postavenie využije biely pre efektný matový záver. 11.D:h7+ K:h7 12.J:f6+ Kh6 13.Jeg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 16.Se2+ Kg2 17.Vh2+ Kg1 18.Kd2 mat.

Takéto obraty sa ľahko môžu vyskytnúť v partii, najmä vtedy, keď sa hráč dopustí chyby z neznalosti teórie. Uvedieme partiu, ktorej záver je taktiež v spomenutej knihe. Gelenczei-AlföIdy (Budapešť 1952) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Jd4 5.J:e5 De7 6.f4 J:b5 7.J:b5 d6 8.Jf3 D:e4+ 9.Kf2 Jg4+ 10.Kg3? Dg6! 11.Jh4 Dh5! 12.J:c7+? Kd8 13.h3 (Na 13.J:c8 by nasledovalo g5 14.Jf3 g:f4+ 15.K:f4 Sh6 16.Kg3 Vg8, alebo 14.f:g5 D:g5+ 15.d3 Je3+) 13...Jf6 14.J:a8 (Zdanlivo sa biely zachránil, ale čierny pozoruhodným obratom – kombináciou – ľahko rozhodne partiu vo svoj prospech.) 14...D:h4+!! 15.K:h4 (Nešlo Kh2 pre J:g4+, ani Kf3 pre b6) 15...Je4! (Nejde 16.g4 pre S:e7+ 17.g5 h6, ani 16.d3 pre S:e7+ 17.Kh5 g6+ 18.Kh6 Sf8 mat) 16.Dh5 Se7+ 17.Dg5 S:g5+ 18.f:g5 h6 19.g6 f:g6 20.g4 (Po d3, alebo po Ve1 g5+ 21.Kh5 Sf5 by biely dostal mat. Najlepšie je ešte Vf1 g5+ 21.Kh5 J:g3+ 22.Kg6 J:f1 23.K:g7 Ve8 24.d3 Se6 s výhrou čierneho.) 20...Sd7 a biely sa vzdal, proti hrozbe 21...g5+ 22.Kh5 Se8 mat niet obrany.


Našim riešiteľom predkladáme na diagrame ťažkú kombinačnú úlohu. Ak sa nezľaknú obetovať niekoľko figúr, podarí sa im akiste zahnať čierneho kráľa do matu.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca júla 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


28. Julius Mendheim

Aufgaben für Schachspieler 1832

Biely na ťahu dá mat siedmym ťahomVzad <<  >> Vpred