Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 1. 1999)


Problém č. 1802

Imants Draiska, Lotyšsko

I. cena, Lotyšský turnaj 1958

Mat 2. ťahom (8+6)


Problém č. 1803

Hans Theo Kuner, Nemecko

I. cena, Die Schwalbe 1959

Mat 3. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: 1802: b. Kh1, Df6, Vc2, Sa8, Sc7, Je5, Jf4, Pf3 (8), č. Kd4, Sc4, Jc8, Jf8, Pb5, g7 (6) – mat 2. ťahom, 1803: b. Kc7, Vf4, Sg7, Je3, Je6, Pc5, f5, g3 (8), č. Ke5, Da1, Jf6, Jh8, Pa5, b4, c4, d2, d3, g4, h5 (11) – mat 3. ťahom.

V reprodukovanej dvojťažke č. 1802 od Imantasa Draisku (nar. 9. 9. 1926) nájdete spracovanú vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia trojfázovú zámenu dvoch matov (typ Z–32–26 po obranách 1...Kc5 a 1...Ke3 v každej fáze). Nemecký autor Hans Theo Kuner (nar. 25. 1. 1929) je u nás takmer neznámy, no jeho trojťažka č. 1803 je pozoruhodná. Obsahuje tri pokusy, ktoré majú dvojité tematické vyvrátenia typu ab–bc–ca.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1760 až 1789. Maximálne bolo možné získať 100 bodov, z toho za nekorektnosti 7 (vedľajšie riešenie v štúdii č. 1787 objavil iba víťaz súťaže – stratil síce 6 bodov za č. 1789, no svojich prenasledovateľov predbehol o 1 bod). Keďže 93 bodov získalo 7 riešiteľov, o výhre druhej až piatej ceny rozhodol žreb. Poradie riešiteľov je nasledovné: I. cena 94 bodov: G. Kollárik, Leopoldov (400 Sk), II.–V. cena 93 bodov: P. Škoda, Bratislava (350 Sk), Ľ. Oravec, Bratislava (250 Sk), M. Ondruš, Žilina (150 Sk) a J. Hemala, Jalovec (100 Sk).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov, vyhrávajú 50 Sk nasledujúci: L. Bachura (Košice), F. Hindický (Zvolen), L. Kováč (Sereď), Š. Polaček (Námestovo) a J. Vaňko (Bratislava).

Poradie ostatných riešiteľov: 93 b: I. Bandžuch, M. Slávik a S. Vokál, 89 b: A. Brídzik a O. Jančík – J. Minarovič, 87 b: F. Hindický, 85 b: A. Baroška, P. Filippi a J. Karel, 83 b: A. Kalita, M. Kasár, P. Kolek a J. Majerčák, 82 b: B. Moravčík, 81 b: M. Novák, J. Pitoňák a M. Svrček, 78 b: L. Bachura a A. Rázga, 73 b: L. Krump, 69 b: J. Németh, 68 b: D. Veselý, 65 b: V. Bilka a L. Kováč, 63 b: P. Durst, 56 b: L. Polaček, 54 b: M. Trubač, 46 b: M. Vašíček, 45 b: P. Fiala, 41 b: J. Tomanička, 40 b: J. Manek, 38 b: J. Resch, 34 b: J. Vaňko, 28 b: T. Lenčucha, atď. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 3 dní.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny vypíšeme už v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred