Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 7. 1990)


Problém č. 711

Peter Gvozdják a Marek Kolčák

Pochvalná zmienka

Metaxa TT C 24. 8. 1989

Samomat 2. ťahom

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Ke1 Dg4 Va4 Vh5 Sb3 Jc2 Je5 (7), č. Ke4 Sd4 Jf4 Pc3 e3 f3 (6), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. 1. riešenie 1.Kf1 tempo 1...e2+ 2.Ke1 f2 mat, 1...f2 2.Dh4 e2 mat, 2. riešenie 1.Dh4 tempo 1...e2 2.Dg4 f2 mat, 1...f2+ 2.Kf1 e2 mat. Témou bola "zámena funkcie dvoch čiernych kameňov v dvoch fázach", na čo našli autori síce jednoduchý, ale výrazný mechanizmus zapájajúci do témy dvoch čiernych pešiakov. Vzhľadom na netematičnosť alebo nekorektnosť udelil rozhodca len dve pochvalné zmienky, ale metaxy dostali tentoraz všetci účastníci... Treba ešte dodať, že Česko–slovenskí zástupcovia usporiadali na festivale turnaj dvojťažiek dotovaný fľaškami spišskej borovičky. Pravda, jeho víťazmi boli skladatelia z Talianska a Izraela.

Známy grécky šachový skladateľ, špecialista na samomaty Pavlos Moutecidis je pravidelným účastníkom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a už niekoľko rokov usporadúva pri tejto príležitosti tematické skladateľské súťaže samomatov. Ich názov je odvodený od fľašiek gréckeho koňaku, ktoré venuje víťazným autorom. Tentoraz sa tejto voňavej cti dostalo aj dvojici našich zástupcov na "kompozičnom festivale" v Bournemouthe.


Vzad <<  >> Vpred