Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 7. 1990)


Problém č. 710

Peter Gvozdják

II. cena

Bournemouth C 22. 8. 1989

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka6 Db8 Vd6 Se2 Sh2 Jf4 Jh1 Pe7 h4 h5 (10), č. Kf5 Ve5 Sh8 Jd1 Pa5 e4 f6 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Témou turnaja dvojťažiek bolo "priviazanie čierneho kameňa úvodníkom". Na skladanie mali účastníci 2 dni (a prípadne aj 2 noci), a hľa, čo dokázal vo svojej druhej cene Gvozdják: Zdanlivá hra 1...Vd5 2.V:d5 mat, zvodnosť 1.Jd5? hrozí 2.Jg3 mat, 1...V:d5, V:e7 2.Dc8, J:e7 mat, 1...Ve6!, riešenie 1.Vd5 hrozí 2.Dc8 mat, 1...V:d5, e3 2.Jg3, Db1 mat. Teda recipročný hrozbový paradox, čiže téma Le Grand (hrozba a mat po tej istej obrane si vo dvoch fázach vymenia "poradie"), trojfázová zámena matu a ešte aj ďalšie pričlenené varianty. Dvojťažka, aká by mohla zožať úspech aj v "dlhom" turnaji. Prvú cenu získali Izraelčania Tauber, Raz a Avner, tretiu Angličan Sydenham, ale aj na ďalších miestach boli veľmi známe mená: Goldschmeding, Retter, Zappas, Loustau, Caillaud, Mees, Rice... Rozhodoval Škót žijúci v Anglicku, Norman Macleod!

Každoročné zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach býva spojené s majstrovstvami sveta v riešení a s celým radom "rýchlych" skladateľských súťaží. Dvaja bratislavskí inžinieri–architekti Marek Kolčák a Peter Gvozdják boli našimi neoficiálnymi reprezentantmi na minuloročnom stretnutí v juhoanglickom Bournemouthe – a postarali sa o to, že Česko–Slovensko zasiahlo úspešne do bojov aj v tomto zriedkavom žánri.


Vzad <<  >> Vpred