Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 8. 1967)


Problém č. 294

Herbert Grasemann a

Dieter Kutzborski

Deutsche Schachblätter 1966

Mat 7. ťahom (6+11=17)Kontrolná notácia: bKa6 Sa3 Se6 Jb1 Jd5 Pe4 (6), čKc6 Dh1 Sh3 Sh4 Jg1 Jg2 Pb6 c7 f3 g4 g7 (11) – sedemťažka.


II. medzinárodný zápas družstiev v problémovom šachu

Holandský zväz priateľov šachových úloh už vypísal toto najväčšie problémové podujatie družstiev, do ktorého sa prihlásilo zatiaľ 22 štátov – medzi nimi aj ČSSR. Súťaží sa v deviatich tematických oddeleniach. V každom oddelení môže jeden štát prihlásiť len tri skladby.

Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan ČSSR a prípustné sú aj spoločné skladby viacerých autorov. Výber našich úloh urobí ústredná problémová komisia. Pretože v šachovom kútiku často uverejňujeme mnohoťažky, informujeme našich čitateľov o tomto oddelení, ktoré tiež bude súťažiť.

Mnohoťažka (štvor– alebo, viacťažka) – jej téma pre tento turnaj je nasledovná: Treba zložiť úlohu s nepriamou kombináciou, v ktorej pomocou jedného alebo viac prípravných plánov sa prekazí účinná obrana z tematického pokusu vytvorením novej hrozby (pôvodná hrozba z hlavného plánu môže a nemusí zaniknúť). Ako príklad uverejňujeme úlohu č. 294. Tematický pokus 1.e5? s jedinou hrozbou 2.Jb4+ Kc5 3.Jc2+ Kc6 4.Jd4 mat, viazne na 1...Je2! Preto v prípravnom pláne treba prilákať Sh4 na f6, čo už prenecháme na vás.

Viacťažky treba zasielať do 15. 9. 1967 (výnimočne do 10. 10. 1967) na adresu: Ing. Iľja Mikan, Praha II–Vinohrady, Krkonošská 10. I. G.


Vzad << >> Vpred