Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 7. 1985)


Problém č. 1522

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 1523

V. Terechov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 1522: bKh1 Da8 Sc2 Sf4 Jc3 Pe3 g3 (7), čKg4 Pg6 h3 h5 (4) – dvojťažka, 1523: bKh6 Df8 Vd6 Sa1 Sg4 Jc4 Je3 Pd3 f2 h3 (10), čKf4 Va6 Vb2 Sa8 Jh4 Jh5 Pa2 c5 f5 g3 (10) – dvojťažka.

V č. 1522 sa dva tematické pokusy objavia ako maty v riešení. V č. 1523 si okrem riešenia a niekoľkých pokusov všimnite aj zdanlivé hry 1...Jg6, V:d6.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1497 (Slesarenko) z 11. 4. 1985. Zdanlivé hry 1...Jc4, Je2 2.Ve3, Vd4 mat. Zvodník 1.Dh5? hr. 2.Vd4 mat, 1...Je2, K:e4 2.Df3, Df5 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Dg8 hr. 2.Ve3 mat, 1...Jc4, K:e4 2.Dd5, Sf5 mat. O čo hodnotnejšie by to bolo bez symetrie (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1498 (Schreier) z 24. 4. 1985. Zvodník 1.b3? hr. 2.b:a4 mat a 2.b:c4 mat, viazne na 1...Jb2! Rieši 1.b4 hr. 2.Jd6 mat, 1...a:b3 e.p., c:b3 e.p. 2.a4, c4 mat. Hezká drobnůstka (M. Henrych, Příbram). Vtipné využitie en passant (M. Grodovský, Bratislava). Nezložitá pešiaková exhibícia (M. Nemček, Vrútky). Vtipní pešiaci (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1499 (Plevka) z 24. 4. 1985. Zvodník 1.J:f4? hr. 2.D:e3 mat, 1...K:d4, K:f4 2.Dc3, D:d6 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.J:f5 hr. 2.D:d6 mat, 1...Kd5, Ke6 2.J:e3, J:d6 mat. Obdivuhodná paľba bielej "duo" batérie (L. Salai, Martin). Veľmi pekná skladba (D. Gažovčiak, Nitra). Zajímavá skladba bohužel je řešení více vidět než samotná svůdnost (M. Henrych, Příbram). Skromné dielo s voľnou zámenou (zvodník–riešenie). Škoda, že sa autorovi nepodarilo "prirobiť" tretiu fázu po 1.S:f5? Za pokus by to iste stálo (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred