Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.5.2010)


Skladba č. 3782 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov a

Michal Hlinka, Košice

Biely remizuje (4–9)Zvíťazil Eľanov, ale postupuje Aroňan

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh2 Dh3 Ve1 Sb4 (4), č. Kh8 Df6 Vg5 Se8 Pa2 c6 e7 f5 h7 (9), biely začne a vynúti si remízu. Ako "hlavnú líniu" autori uvádzajú 1.Sc3! e5 2.V:e5! Dd6 3.Dg3! Dokončenie riešenia vrátane prípadných podvariantov pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3778 (Djablik): 1.Jc5 hrozí 2.Sg5(Sh6)+ K:c5 3.Se7(Sf8) mat (2...Ke5 3.Df4 mat), 1...d1D 2.Sc1+ K:c5 3.Sa3 mat, 1...S:c4 2.Df2+ Kd5 3.e4 mat, 1...K:c4 2.Se3+ K:b5 3.Da4 mat (2...Kd5 3.Dd4 mat), 1...K:c5 2.Sd6+ K:d6 3.De7 mat. Autor trojťažku vylepšuje premiestnením Ke8 na f8, čím sa zruší druhá hrozba 2.Sh6+ a "vyčistí" sa mat De7. Skladba takto obsahuje prekvapujúcich 5 modelových matov: bude originálna? – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Hrabčák, Priemyselná štvrť, 083 01 Sabinov.

● Víťazstvom Eľanova 8 pred Ponomariovom 7 (obaja Ukr.) sa v ruskom Astracháni skončil šiesty a posledný turnaj o Veľkú cenu FIDE 2008-2010. Celkovým víťazom seriálu sa stal už po piatom turnaji Aroňan (Arm.), čím si zabezpečil účasť v súťaži ôsmich kandidátov na prelome rokov 2010-11, z ktorej vzíde súper súčasného majstra sveta Ananda (Ind.). (kh)


Vzad << >> Vpred