Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.3.1968)


Problém č. 201 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 202 – originál

Ladislav Kočík, Košice

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 201 biely Kc7 Da1 Vh6 Jf3 Pb4 c5 d3 (7 kameňov), čierny Kd5 Sb3 Jf5 Jg6 Pa7 e2 e6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 202 b. Kb4 Dc2 Sg5 Sh7 Jf4 (5), č. Kd4 Se5 Sf5 Pd3 d6 e6 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidvaja autori dnešných úloh patria medzi začínajúcich skladateľov: Tonkovič mal uverejnenú prvotinu r. 1965 v Smene a Kočík r. 1967 vo Východoslovenských novinách. A obidvaja začínajú pracovať v oblasti novostrategickej dvojťažky. Č. 201 má zdanlivé hry 1...Jge7 2.De5 mat a 1...Jfe7 2.Dd4 mat, č. 202 1...Ke4 2.D:d3 mat, 1...Se4 2.Df2 mat. Kým v prvej je spracovaná jednoduchá zámena dvoch matov, druhá dvojťažka obsahuje zložitejšiu zámenu, uskutočnenú veľmi nekonvenčným spôsobom. Budeme zvedaví na vaše názory! Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 194 (Ančin) zo 16. februára: 1.Dg8 hrozí 2.Dc4 a 3.De4 mat, 1...c:d6 2.Jfh4 Kd4 3.Jf5 mat, 2...Jd4 3.Jg2 mat, 1...g:f6 2.Je7 Kf4 3.Jd5 mat, 2...Jf4 3.Jf5 mat. V prvých ťahoch čierneho obidvoch variantov blokuje pešiak pole jazdcovi, v druhých ťahoch jazdec kráľovi – to je téma turnaja BABY 1967 (ktorého výsledok bude známy v blízkej budúcnosti). Tematickou súčasťou obsahu sú však pokusy 1.Da2? g:f6! a 1.Dc8? c:d6! – striedavo jedna z obrán je účinná a po druhej vychádza variant ako v riešení. To je téma turnaja BABY 1968, na ktorom očakávame čo najväčšiu účasť slovenských autorov! Vcelku sa úloha riešiteľom veľmi páčila. – Knižné ceny vyhrávajú: Imrich Odler, Bratislava, Exnárova 17, Vladimír Rúčka, Rajec nad Rajčiankou, 1. mája č. 623 a Stanislav Zábojník, Bojnice, Ľ. Štúra 122, okr. Prievidza.

Riešenie problému č. 195 (Sukovský) z 23. februára: 1.Da6 hrozí 2.S:c6 mat, 1...Sb6, J4e5, J6~, Vc6 (Ve6) 2.Da2, Je3, Jf4, Se6 mat. Na začiatok dobrá štvorvariantová dvojťažka – pri ďalšej tvorbe sa autor bude musieť snažiť o zložitejšie škodlivé motívy obrán. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred