Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.4.2006)


Skladba č. 334Marjan Kovačević

I. cena

The Problemist 2003/II

Mat 2. ťahom (8–12)Koncom minulého mesiaca vyšlo 52. číslo štvrťročníka PAT A MAT. Na zvyčajných 32 stranách obsahuje výsledky dvoch skladateľských súťaží (v štúdiách za roky 2004-2005 zvíťazil Ukrajinec Sergej Diduch, v 4. tematickom turnaji dvojťažiek Nemec Daniel Papack, resp. Reto Aschwanden zo Švajčiarska), dva odborné články Juraja Brabca o novostrategickej škole, populárne Okienko do sveta (27 vybraných komentovaných skladieb zahraničných autorov), 39 originálov s riešením od 41 skladateľov z 18 štátov, vypísania súťaží a ďalšie materiály. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky. – Z čísla reprodukujeme vynikajúcu dvojťažku známeho belehradského medzinárodného majstra. Pri jej riešení by sa nemali prehliadnuť niektoré varianty po zvodníkoch 1.Vd5? a 1.Ve2?...

● Tento víkend (8.-9. apríla) prebiehajú v Šali v poradí už 14. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových problémov.

Kontrolná notácia: b. Ke7 Dc8 Vd2 Vd3 Sd6 Jg1 Pb3 e3 (8), č. Ke4 Dh3 Vg4 Vh2 Sa7 Pa4 b4 b6 f7 g2 g5 h7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 333 (Junio – mat prvým ťahom, žartovná skladba): Na h7 je síce zdanlivo veža, ale v skutočnosti ide o dámu, ibaže biely pri premene pešiaka, keďže v škatuli nebola druhá dáma, použil vežu obrátenú "na hlavu" (ako sa to robieva aj u nás). Takže riešením je 1.Dh7-a7 mat. Mimochodom, filipínsky šachista si z internetu vytlačil skupinku slovenských šachových skladateľov, obrázok zarámoval a zavesil na stenu vo svojej izbe... (ff)


Vzad <<  >> Vpred