Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 11, jún 1965)


Výsledok zimnej riešiteľskej súťaže

19 bodov za správne a úplné rozriešenie všetkých 6 pomocných matov (č. 78-83) získalo 14 riešiteľov. Z nich žrebom vyhrávajú ceny: inž. Alfréd Baroška (Kalná nad Hronom), inž. Juraj Brabec (Bratislava), Mikuláš Čollák (Michalovce), Štefan Hrušík (Martin), Ľudovít Pramuga (Bratislava) a Karol Vincze (Bíňa).

O ďalších 6 výhercoch rozhodol žreb takto: Jozef Čurlík (Hanušovce nad Topľou), inž. Jaroslav Karel (Praha), Dezider Lukačovič (Brezno), dr. Andrej Novotný (Močidľany), Ján Palenčár (Dulová Ves) a Emília Zákopčanová (Ladce).

Všetkým výhercom posielame šachové knihy alebo beletriu.

Plný počet bodov získali ešte títo riešitelia: J. Baxa, R. Frenzel, J. Habán, inž. J. Karel, M. Nemček, P. Nerer, J. Piecka a J. Sklenár. Ďalej sa na súťaži zúčastnili J. Kapišinský, F. Meliš, M. Slávik, T. Šaláta, V. Šaláta a J. Zákopčan.


87. János Kiss

II. cena

Maď. šport. org. 1954

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: biely Kc8, Ve8, Sf3, Sg1, Jc6, Jd8, Pb3, e7, f5 (9 kameňov), čierny Kd6, Pb4, b5, b6, d5, d7, f4, f6, g2 (9), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Zdanlivé hry 1...d4, d:c6 2.Jb7, Jf7 mat, sa po úvodníku zmenia veľmi zaujímavým spôsobom. Riešenie pošlite do 16. júna 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Možno zaň získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred