Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 18, september 1965)


Riešenie problému č. 87 (Kiss): Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, úvodník 1.Jd4! (tempo) vedie po iných obranách 1...Kc5, Ke5 k tým istým matom 2.Jb7, Jf7 mat. Úloha teda obsahuje zámenu obrán.

Riešenie problému č. 88 (Heinonen): Zdanlivé hry 1...c2 2.Je5 mat 1...Jb6 ľub. 2.Se6 mat (1...Kg4 2.Se6 mat), 1.Ve8! tempo 1...c2 2.Se6 mat, 1...Jb6 ľub. 2.Je5 mat (1...K:f6 2.Vf8 mat, 1...Kg4 2.Se6 mat). Recipročná zámena matov vo forme "biely na ťahu".

Riešenie problému č. 89 (Harley): Zdanlivé hry 1...Vb7 ľub., e6 (e5), f3 2.De4, V:g5, g4 mat, 1. riešenie 1.Sc7 tempo 1...e6, e5 2.Sg6, Dc8 mat, 2. riešenie 1.Vh6 hrozí 2.Se6 mat, 1...e6 (e5), g4 2.Vf6, Vh5 mat, 3. riešenie 1.Je4 tempo 1...Vb7 ľub., e6 (e5), f3, K:e4 2.V:g5, Jd6, J4g3, Sg6 mat. Úloha hodná nasledovania.


Výsledok jarnej riešiteľskej súťaže

13 bodov zo správne rozriešenie všetkých 6 dvojťažiek získalo 6 riešiteľov, ktorí zároveň vyhrávajú ceny: inž. Alfréd Baroška (Kalná nad Hronom), Miroslav Coufal (Most), inž. Jaroslav Karel (Praha), Ladislav Kramár (Letanovce), Jozef Sklenár (Piešťany) a Karol Vincze (Bíňa).

O ďalších 6 výhercoch rozhodol žreb takto: Rüdiger Frenzel (Český Těšín), Vladimír Holas (Ouštice), Vladimír Ivančík (Žiar nad Hronom), František a Šimon Meliš (Ladce), Jozef Mesík (Oravská Lesná) a Andrej Šofránko (Turany).

Všetkým výhercom posielame šachové knihy alebo beletriu.

Ďalej sa na súťaži zúčastnili: inž. J. Boroš, J. Čurlík, J. Gaján, J. Habán, J. Havrilla, M. Holodňák, G. Koritšánsky, I. Majorský, dr. A. Novotný, F. Vyzisk a J. a E. Zákopčanovci.

Na všetkých 12 tematických riešiteľských súťažiach Prírody a spoločnosti sa zúčastnil iba Ján Habán z Bratislavy, ktorému ako najvernejšiemu riešiteľovi posielame osobitnú cenu.


Vzad <<  >> Vpred