Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 14, júl 1965)


Nič netrvá večne, končí sa naša trochu oneskorená "jarná" súťaž a s ňou zaniká aj rubrika Šachový problém. V jednom z nasledujúcich čísiel uverejníme ešte riešenia problémov č. 87, 88 a 89 spolu s výsledkom riešiteľskej súťaže. Neskoršie sa síce opäť vrátime k šachovej tematike, ale iným spôsobom ako doteraz. Boli by sme radi, keby ste nám napísali, čo by vás z oblasti šachu najviac zaujímalo.


89. Brian Harley

The Observer 1923

Mat 2. ťahom, 3 riešenia! (13+8)Kontrolná notácia: biely Kg7, Da8, Va5 Vh5, Sd8, Sf7, Jc3, Je2, Pb6, c4, d4, g2, h3 (13 kameňov), čierny Kf5, Vb7, Sa6, Pb5, e3, e7, f4, g5 (8), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Na záver uverejňujeme mimoriadne zaujímavú dvojťažku typu "biely na ťahu", ktorá má tri rozličné tematické riešenia a obsahuje viac ako štvorfázovú zámenu dvoch matov! Autor tejto úlohy predbehol dobu o celých 30 rokov. Riešenie pošlite do 26. júla 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - za objavenie každého z 3 úvodníkov možno získať 1 bod.

Riešenie problému č. 86 (Pituk): Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, úvodník 1.e3! (tempo) vedie k zámene matov v obidvoch variantoch: 1...d5 2.Dc2 mat, 1...e:d4 2.D:d4 mat. Jedna z najkrajších miniatúrok so zámenou matov.


Vzad <<  >> Vpred