Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 10, máj 1965)


Dvojťažky typu "biely na ťahu" sa delia na niekoľko skupín podľa toho, aká zmena nastáva po úvodníku: a) niektoré pripravené hry zaniknú, b) všetko ostáva bez zmeny, c) objavia sa nové "pridané" hry, d) zámena matov (po rovnakých obranách idú iné maty), e) zámena obrán (rovnaké maty po iných obranách), f) recipročná alebo cyklická zámena, g) voľná zámena, h) rozličné kombinácie uvedených možností. Do ktorej z týchto skupín by ste zaradili úlohu č. 86 od nášho známeho majstra športu?


86. Alexander Pituk

Práca 1948

Mat 2. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Ka4, De4, Sd4, Pe2 (4 kamene), čierny Kc4, Pd6, e5 (3), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Úloha má pripravené hry 1...d5 2.Dd3 mat, 1...e:d4 2.Dc6 mat, ale, ako to už pri podobných úlohách býva, biely je v nevýhode z ťahu. Za riešenie, poslané do 31. mája 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, dáme v rámci jarnej riešiteľskej súťaže 2 body.

Riešenie problému č. 83 (Páros a Fleck): 1.Vg5 Sh4 2.Dg4 S:h3 3.Dg2 S:d7 4.Vg3 Sd8 mat. Veľmi sympatická myšlienka návratu dámy aj veže vo forme dvojitého "razenia dráhy". Autori museli použiť všetkých 16 čiernych kameňov!

* Výsledok zimnej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred