Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 9, máj 1965)


Riešiteľ dvojťažiek si povie, nechajme začať čierneho, uvidíme, čo sa z toho vykľuje, čierny teda dostáva prednosť, ale napodiv biely ho vždy obohrá, riešiteľ uvažuje, veď to už vlastne mám, hľadá, hop, ale predsa nie, nič nemá, nič sa nevykľulo, prisadne bližšie, mrmle si, to nie je možné, tu musí byť nejaký vyčkávací ťah, ale čím viac sa díva, tým menej vidí, už chce ísť spať a do ankety napísať "šachový problém vôbec nečítam", keď mu to v mozgu zablysne a spolu s úvodníkom padne z neba aj nové príslovie "kto dlho vyčkáva, ničoho sa nedočká".


85. Mór Ehrenstein

Wilkesbarre Record 1888

Mat 2. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: biely Ke4, Dc8, Pd4, d5, f6 (5 kameňov), čierny Kd6, Va6, Sa5, Ja8 (4), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Za riešenie poslané do 17. mája 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, možno získať v rámci jarnej riešiteľskej súťaže 2 body.

Riešenie problému č. 82 (Pachman): Zdanlivá hra 1...e4 2.Jd2 Vd5 3.J:e4 mat, 1.Sc1 d5 2.Je1 Vc6 3.J:d5 mat. Modelové maty sú tu iba doplnkom zaujímavej kombinácie s odväzovaním Jf3 a prerušovaním Sa8 v zdanlivej aj skutočnej hre.

* Proti výsledku turnaja v skladaní retrográdnych šachových problémov, ktorý sme uverejnili v č. 25/1964, nedošli nijaké námietky. Výsledok tým nadobudol definitívnu platnosť.


Vzad <<  >> Vpred