Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 4, február 1965)


"Oblasť rozprávkového šachu, do ktorej patria aj pomocné maty, je cudzia požiadavkám, ktoré kladieme na úlohy: dať širokým vrstvám hlbší pohľad do bohatstiev šachu. Preto tiež iste čoskoro odumrie", - to je temer doslovný preklad úryvku z knihy "Šachová úloha" od Vladimíra Pachmana, ktorá vyšla r. 1953. Keď sa autor uvedených viet, ináč najúspešnejší súčasný československý skladateľ, začal o pár rokov sám vážne zaoberať skladaním pomocných matov, bolo to asi preto, aby ich odumretie urýchlil. Alebo si iba zahral na meteorológa, ktorý predpovedá dážď a sám ide rozháňať oblaky?


82. Vladimír Pachman

I. cena

Československý šach 1958

Pomocný mat 3. ťahom (4+11)

Začína biely, so zdanlivou hrou

V danom pomocnom mate začína výnimočne biely a pomocou čierneho dá mat tretím ťahom!Kontrolná notácia: biely Kh1, Sa3, Jb4, Jf3 (4 kamene), čierny Kc3, Db3, Vg6, Vh5, Sa8, Sd4, Pc4, d6, e5, g3, h3 (11). Pod zdanlivou hrou treba rozumieť pomocný mat druhým ťahom, keby začínal čierny! Kombinácia po úvodníku bieleho je celkom iná ako v zdanlivej hre, ale pritom veľmi podobná. Objavenie každej z kombinácií ohodnotíme 2 bodmi. Riešenie pošlite do 8. marca 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 79 (Páros): Zdanlivá hra 1...Sd2 2.Sc3 Sc2 mat, riešenie 1.Kf4 Sc2 2.Sb3 Sd2 mat. Zaujímavé a vtipné spojenie čiernej a bielej poloväzby s echovými modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred