Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 3, február 1965)


Prvé pomocné maty sa objavili v 50. rokoch minulého storočia, ale väčšieho rozmachu sa dožili až o 70-80 rokov neskôr, predovšetkým zásluhou maďarských skladateľov. Aj dnes si "maďarská škola" udržuje vedúce postavenie v tejto oblasti, hoci horúčka skladania pomocných matov zachvátila celý svet. Po "ortodoxných" úlohách sú pomocné maty najrozšírenejším odvetvím problémového šachu - napriek tomu, že medzi praktickými hráčmi majú ešte stále dosť odporcov.


81. Róbert Darvas a Péter Takács

The Fairy Chess Review 1950

Pomocný mat 3. ťahom (8+4)

V pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat daným počtom ťahov!Kontrolná notácia: biely Ka3, Sd6, Sf1, Jc2, Je6, Pb5, c3, d5 (8 kameňov), čierny Ka5, Pa4, b6, e7 (4), pomocný mat tretím ťahom. Náš prvý trojťahový "pomocník" má ojedinelý námet: Keby začínal biely, môže dať jednoťahový mat (Sb4), ale čierny (hoci nechce!) je nútený mu radosť pokaziť. Táto myšlienka sa potom ešte dvakrát opakuje, takže problém obsahuje vlastne 3 zdanlivé maty a len jeden skutočný. Riešenie pošlite do 22. februára 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. V rámci zimnej riešiteľskej súťaže zaň môžete získať 3 body, nezabudnite však uviesť všetky zdanlivé maty!

Riešenie problému č. 78 (Forsberg): a) s Da6: 1.Df6 Jc5 2.Db2 Va4 mat, b) s Va6: 1.Vb6 Vb1 2.Vb3 Va1 mat, c) so Sa6: 1.Sc4 Je1 2.Sa2 Jc2 mat, d) s Ja6: 1.Jc5 Jc1 2.Ja4 Vb3 mat, e) s Pa6: 1.a5 Vb3+ 2.Ka4 Jc5 mat.


Vzad <<  >> Vpred