Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 26, december 1964)


Heslom šachistov je boj bieleho proti čiernemu, cieľom zničenie súpera. V šachu však možno znázorniť - a veľmi zaujímavo - aj mierovú spoluprácu a vzájomnú pomoc bielych a čiernych. Názorne sa o tom presvedčí každý účastník našej novej


Zimnej riešiteľskej súťaže

do ktorej zaradíme 6 pomocných matov v 6 za sebou idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň 2 problémy. Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


78. Henry Forsberg

I. cena

Revista Romana de Sah 1935

Pomocný mat 2. ťahom (3+2)

To isté po výmene Da6 čiernou vežou, strelcom, jazdcom a pešiakom!

V pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat daným počtom ťahov!Kontrolná notácia: biely Kg4, Vb4, Jd3 (3 kamene), čierny Ka3, D, V, S, J, Pa6 (2), pomocný mat druhým ťahom. Ide o svetoznáme "pätorčatá", v ktorých výmena kameňa na a6 vedie vždy k inému riešeniu, tak napr. s č. Pa6 ide 1.a5 Vb3+ 2.Ka4 Jc5 mat. Za objavenie ostatných 4 riešení dáme po 1 bode - pošlite ich do 11. januára 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 72 (Troickij): 1.Sh6+ Kg8 2.g7 Kf7! (2...e6+ 3.Kd6, 2...e5 3.Ke6 atď.). 3.g8D+!! K:g8 4.Ke6 Kh8 5.Kf7 6.Sg7 mat. Skvelá obeť.


Vzad <<  >> Vpred