Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 22, október 1964)


Riešenie problému č. 68: Šachovnicu treba rozdeliť na tri druhy polí: rohové (kráľ na tomto poli znemožňuje postavenie súperovho kráľa na 4 poliach), ostatné okrajové (kráľ drží 6 polí) a vnútorné (9 polí). Celkove teda vychádza výsledok 4 x 60 + 24 x 58 + 36 x 55 = 3612. Obdobným postupom možno dospieť ku všeobecnému riešeniu na šachovnici n x n polí: n^4 - 9n^2 + 12n - 4. Problém sa stretol s nečakane veľkým ohlasom. Dostali sme listy od 43 riešiteľov, z toho 33 podalo aj všeobecné riešenie a 5 len riešenie na normálnej šachovnici. Iba piati riešitelia problém nezvládli. V rámci


Osobitnej riešiteľskej súťaže

rozhodol žreb o týchto štyroch výhercoch: Ján Chriašteľ (Bratislava), inž. Anton Loffaj (Žilina), I. Pikulík (Dlhá) a Juraj Slabeycius (Brezno). Posielame im šachové knihy alebo beletriu. Mená ostatných riešiteľov nemôžeme uverejniť pre nedostatok miesta.


72. Alexej A. Troickij

Novoje vremia 1895

Biely vyhrá (3+3)Kontrolná notácia: biely Kd5, Se3, Pg6 (3 kamene), čierny Kf8, Pe7, h7 (3), biely začne a vynúti výhru. Túto štúdiu slávneho ruského skladateľa by mal poznať každý šachista. Nie je ťažká, obsahuje však jeden mimoriadne prekvapujúci obrat. Jej riešenie pošlite do 17. novembra 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - možno zaň získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred