Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 21, október 1964)


Výsledok letnej riešiteľskej súťaže

14 bodov za správne rozriešenie všetkých 6 úloh (č. 62 až 67) získalo 22 riešiteľov. Z nich žrebom vyhrávajú ceny: Karel Henc (Brno), Milan Macko (Bratislava), Ján Mezey (Komárno), dr. Andrej Novotný (Prešov), Imrich Pukluš (Nižný Žipov) a Jaroslav Zákopčan (Ladce).

O ďalších 6 výhercoch (ktorí rozriešili aspoň 2 úlohy) rozhodol žreb takto: Ján Danko (Michalovce), V. A. Jeremenko (Žoltye Vody, SSSR), Milan Krakovský (Bratislava), Marián Priadka (Detva), Tomáš Tepper (Rimavská Sobota) a Radmila Trojanová (Trenčín).

Všetkým výhercom posielame šachové knihy alebo beletriu.

Plný počet bodov získali ešte títo riešitelia: inž. S. Bobula, inž. J. Boroš, J. Čurlík, M. Dérer, I. Dzuriš, J. Gaján, J. Habán, A. Kalita, inž. J. Karel, inž. A. Kniebügl, Š. Meliš, M. Nemček, A. Poľan, T. Repka, J. Sklenár a L. Zvada. Mená ostatných 30 riešiteľov nemôžeme uverejniť pre nedostatok miesta.


71. Dr. Jindřich Fritz

Šachové umění 1947

Biely vyhrá (3+3)Kontrolná notácia: biely Kb1, Vc1, Sd1 (3 kamene), čierny Kb7, Ja8, Jg6 (3), biely začne a vynúti výhru. Prirodzene, musí sa pokúsiť o získanie jazdca. Riešenie pošlite do 3. novembra 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 (4 body).


Vzad <<  >> Vpred