Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 24, november 1964)


Mnohí riešitelia si myslia, že problém je tým ťažší, čím je dlhší. Štatisticky vzaté, majú pravdu, ale predsa dosť často je to naopak. Niektoré štúdie so štvor-päťťahovou kombináciou dajú viac práce ako niektoré dvakrát dlhšie, zvlášť keď je cesta k cieľu forsírovaná. Kombinácia dnešnej štúdie sa v druhom ťahu rozvetvuje na 2 varianty, jeden z nich sa končí 8. ťahom, druhý dvanástym. Čierny skáče tak, ako mu biely hvízda - ale biely hvízda pekne!


74. Miroslav Havel

II. cena

Národní listy 1929

Biely vyhrá (4+5)Kontrolná notácia: biely Ka4, Ve4, Sd5, Je1 (4 kamene), čierny Kh1, Da7, Sc7, Jc2, Pa5 (5), biely začne a vynúti výhru. Riešenie posledného problému do jesennej riešiteľskej súťaže pošlite na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, do 15. decembra 1964. Za správne a úplné riešenie možno získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 71 (Fritz): 1.Sf3+ Kb8! (po 1...Ka7 príde jednoducho 2.Vg1 Jg6 ľub. 3.Vg7+ Kb8 4.Vg8+ so ziskom Ja8) 2.Vg1 Je7! (ináč by prišlo 3.Vg8+) 3.Vg7 Jc8! (po ostatných odstupoch nasleduje opäť Vg8+) 4.Vb7 mat! Elegantný mat, ktorý v základnom postavení sotva možno tušiť.

* V nasledujúcom čísle uverejníme výsledok turnaja v skladaní retrográdnych šachových problémov, ktorý sme vypísali v 11. tohtoročnom čísle.


Vzad <<  >> Vpred